Продукти

Маисто

Maisto International Inc. е марка играчка на May Cheong Group. Тя произвежда матални модели на автомобили, камиони, самолети и мотоциклети. Продукти на Maisto са разделени в различни серии. Най-популярни са Hobby, Allstars, Motorcycles и Assembly line.

Special Edition

Маисто Количка 1:24-1Маисто Количка 1:24-1
Маисто Количка 1:24-2Маисто Количка 1:24-2
Маисто Количка 1:24-3Маисто Количка 1:24-3
Маисто Количка 1:24-4Маисто Количка 1:24-4
Маисто Количка 1:24-5Маисто Количка 1:24-5
Маисто Количка 1:24-6Маисто Количка 1:24-6
Маисто Количка 1:24-7Маисто Количка 1:24-7
Маисто Количка 1:24-8Маисто Количка 1:24-8
Маисто Джип 1:27Маисто Джип 1:27

Fresh Metal

Маисто Мотор 1:18-1Маисто Мотор 1:18-1
Маисто Мотор 1:18-2Маисто Мотор 1:18-2
Маисто Мотор 1:18-3Маисто Мотор 1:18-3
Маисто Мотор 1:18-4Маисто Мотор 1:18-4
Маисто Мотор 1:18-5Маисто Мотор 1:18-5
Маисто Камион-1Маисто Камион-1
Маисто Камион-2Маисто Камион-2
Маисто Камион ДисплейМаисто Камион Дисплей
Маисто Количка 1.36-1Маисто Количка 1.36-1
Маисто Количка 1:36-2Маисто Количка 1:36-2
Маисто Количка 1:36-3Маисто Количка 1:36-3
Маисто Количка 1:36-4Маисто Количка 1:36-4
Маисто Количка 1:64-1Маисто Количка 1:64-1
Маисто Количка 1:64-2Маисто Количка 1:64-2
Маисто Количка 1:64-3Маисто Количка 1:64-3
Маисто Количка 1:64-4Маисто Количка 1:64-4
Маисто Количка 1:64-5Маисто Количка 1:64-5
Маисто Количка 1:64-6Маисто Количка 1:64-6
Маисто Самолет FM Tailwinds-1Маисто Самолет FM Tailwinds-1
Маисто Самолет FM Tailwinds-2Маисто Самолет FM Tailwinds-2
Маисто Самолет FM Tailwinds -3Маисто Самолет FM Tailwinds -3
Маисто Самолет FM Tailwinds-4Маисто Самолет FM Tailwinds-4
Маисто Самолет FM Tailwinds-5Маисто Самолет FM Tailwinds-5
Маисто Самолет FM Tailwinds-6Маисто Самолет FM Tailwinds-6
Маисто Самолет FM Tailwinds-7Маисто Самолет FM Tailwinds-7
Маисто Самолет FM Tailwinds-8Маисто Самолет FM Tailwinds-8
Маисто Кола Ретро 1:64Маисто Кола Ретро 1:64
Маисто К-т коли 5 бр.Маисто К-т коли 5 бр.
Маисто Kола с ключ изтрелвачка-1Маисто Kола с ключ изтрелвачка-1
Маисто Kола с ключ изтрелвачка-2Маисто Kола с ключ изтрелвачка-2
Маисто Kола с ключ изтрелвачка-3Маисто Kола с ключ изтрелвачка-3
Маисто ATV с моторист-1Маисто ATV с моторист-1
Маисто ATV с моторист-2Маисто ATV с моторист-2
Маисто мотор Off road-1Маисто мотор Off road-1
Маисто мотор Off road-2Маисто мотор Off road-2
Маисто мотор Off road-3Маисто мотор Off road-3

Harley - Davidson

Маисто Мотор 1:18Маисто Мотор 1:18
Маисто Мотор 1:18-1Маисто Мотор 1:18-1
Маисто Мотор 1:18-2Маисто Мотор 1:18-2
Маисто Мотор 1:18-3Маисто Мотор 1:18-3
Маисто Мотор 1:18-4Маисто Мотор 1:18-4
Маисто Мотор 1:18-5Маисто Мотор 1:18-5
Маисто Мотор 1:18-6Маисто Мотор 1:18-6
Маисто Мотор 1:18-7Маисто Мотор 1:18-7
Маисто Мотор 1:18-8Маисто Мотор 1:18-8
Маисто Мотор 1:18-9Маисто Мотор 1:18-9
Маисто Мотор 1:18-10Маисто Мотор 1:18-10