Политика за защита на личните данни

Ние в Инкозметикс АД уважаваме вашето право на поверителност.

Инкозметикс АД събира и обработва всички лични данни в съответствие със законите за защита на личните данни, приложими в България и Европейския съюз.

Нашите главни принципи са:

  • Лична информация се събира за конкретни цели, базирани на вашето съгласие или на реален интерес, показан при вашето общуване с нас.
  • Вие имате право да бъдете информирани за вашата лична информация, както и да получите достъп до нея по всяко време, както и да поискате нейното променяне или изтриване.
  • Ние не продаваме вашата лична информация на никого.
  • Уверяваме ви, че ние ще вземем всички приемливи мерки, за да защитим вашата информация, както и да я запазим в сигурност.

КАКВИ ЛИЧНИ ДАННИ СЪБИРАМЕ И ОБРАБОТВАМЕ И С КАКВА ЦЕЛ ГО ПРАВИМ

Имената на всички участници в игрите на Инкозметикс АД ще бъдат въведени в електронна база данни, след което на лотариен принцип ще се изтегли печелившият участник в съответната игра. Данните, които ще бъдат пубично оповествени ще бъдат само и единствено Име и Фамилия на печелившия участник/участници. Печелившият участник/участници ще имат право да изпратят лично съобщение до администратор на страницата, за да предоставят адрес за доставка на наградата от съответната игра. Инкозметикс АД ще предостави личните имена и адрес на победителя/победителите в играта само и единствено на Куриерска Фирма Спиди.

-    Данни за подателя и получателя на пратка или услуга (както и за заявителя на услугата, когато е различен от подателя или получателя): име, мобилен и стационарен телефон за контакт, адрес на подаване и получаване на пратка или друга услуга, адрес на електронна поща. Тези данни ще са необходими на куриерска фирма Спиди, за да извърши заявената услуга, да състави необходимите документи, свързани с движението на пратките, да се свърже с Вас във всеки един момент, ако това е необходимо за успешното, качествено и навременно изпълнение на възложеното от Инкозметикс АД.

СРОКОВЕ ЗА ОБРАБОТВАНЕ/ ЗАЛИЧАВАНЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Данните, необходими за участие в игрите, организирани от Инкозметикс АД, ще бъдат обработвани съгласно сроковете на играта, като ще бъдат заличени 1 месец, след приключване на Facebook играта.

ОБЩИ УСЛОВИЯ

С приемането на наградата от всички игри, организирани от Инкозметикс АД, печелившият/печелившите се счита уведомен за настоящите официални правила и се съгласява с тях. Списъкът с печелившият/печелившите участници ще се съхранява в централния офис на Инкозметикс АД, Казичане, ул.Серафим Стоев 28.

Администратор на лични данни по смисъла на член 4, точка 7 на Общия регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните (ОРЗД):

Инкозметикс АД, София 1532, Казичене, ул. Серафим Стоев №28