Логистика

Логистиката в Инкозметикс АД включва всички функции на фирмата,свързани с внос, складиране, транспорт, пакетиране, приемане на заявки и обслужване на клиенти , планиране на търговията и други дейности, за да се осигури задоволяване потребностите на клиентите при достигане целите на фирмата. Смятаме, че именно Инкозметикс АД е идеално място за популяризиране на Вашата фирма и въвеждането на Вашите стоки на българския пазар.

СКЛАДОВИ ПЛОЩИ

СКЛАДОВИ ПЛОЩИЦентралният Логистичен Център, собственост на Инкофудс ООД, се намира в София  и се ползва съвместно от дружествата в групата. Разположен е на повече от 3 000 кв.м площ, от които 2 300 кв.м са складови площи и  осигурени 1 500 палето места, и 800 кв.м. офис площи. В Горна Оряховица  дружествата също ползват собствена складова база, а в останалите регионални центрове и офиси ползват съвместно общи складове. Инкозметикс разполага с 1 400 палето места във всички складови бази, които ползва в страната.

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА

ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВАЗа осигуряване  на  навременно вземане на заявки и доставка на стоките  до клиентите, дружеството разполага с повече от 60 транспортни средства – леки и лекотоварни автомобили и микробуси. Чрез наличните транспортни средства ежемесечно  се вземат заявки  и изпълняват доставки до близо 5000 точки на продажба в цялата страна. Времето за изпълнение на заявките е до 48 часа.

ERP СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

ERP СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕВ компаниите от групата е внедрена  ERP система EnterpriseOne, предлагаща  цялостно решение за планиране и управление на компанията, управление на отношенията с клиенти, мобилност и обединени комуникации, планиране и управление на складовото стопанство. Основната цел на системата  е да оптимизира финансовите, човешките и стоково-материалните ресурси в дружеството  и тяхното използване, но не е за пренебрегване обстоятелството  всички офиси  на дружеството в София и страната да работят в обща информационна среда и  в реално време.